ENNAKKOTUOTANTO

LUOVA TEHDAS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄN RINNALLA AINA TILAISUUDEN ALOITUSPALAVERISTA TAPAHTUMATILAN OVIEN SULKEUTUMISEEN.

LUOVA TEHDAS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄN RINNALLA AINA TILAISUUDEN ALOITUSPALAVERISTA TAPAHTUMATILAN OVIEN SULKEUTUMISEEN.

Luova Tehdas ei ole vain tekniikkatoimija. Ennakkotuotannon palveluitamme hyödyntämällä vähennetään tapahtumajärjestäjän tarvetta ostaa tilaisuuden kokonaisuuden vaatimia palveluita monelta eri toimijalta.  Lisäksi yhteistyömme vapauttaa järjestäjätahon aikaa sekä tuo vaivattomuutta  ja ammattimaisuutta tilaisuuden kulkuun samalla eliminoiden mahdollisia yllättäviä tilanteita.

LUOVA TEHDAS ENNAKKOTUOTANTO ENNAKKOTUOTANTO ENNAKKOTUOTANTO

LUOVAN
TEHTAAN ENNAKKO-

TUOTANTOPALVELUT

 
Tampere-talo_Lasse Heikkilä 60-vuotta
TILAISUUDEN PERUSTA
 

Heti tilaisuuden suunnitelun alkuvaiheessa on tärkeä päättää tilaisuuden peruspalikoista: ketkä esiintyvät, juontavat ja missä lokaatiossa. Tilaisuuden sisältöä luodessa käydään läpi mahdollisia ohjelmanumeroita esiintyjiä, juontajia, catering-palvelua ja tietenkin tapahtumatiloja, joita voimme suositella, sekä sovittaessa myös buukata.

exertus 20v juhla - party of the year (28)
TILAISUUDEN RUNKO
 
Kun tilaisuuden peruspalikat ovat selvillä, on aika luoda tarkempi suunnitelma tilaisuudesta. Millainen runko tilaisuudessa toimii parhaiten ja vastaa parhiaten asiakkaan toiveita? Voimme luoda tilaisuudelle rungon ja ajolistan joissa yhdistyvät asiakkaan toivomukset sekä kokemuksen tuoma ammattitaito. 
Epec_8
SISÄLLÖNTUOTANTO
 

Hallitsemme myös sisällöntuotannon ja visuaalisen suunnittelun. Voimme joko suunnitella ja toteuttaa tilaisuuden visuaalisen ilmeen, tai toteuttaa sen asiakkaan graafisen ohjeiston, toiveiden tai valmiin suunnitelman pohjalta. Sisällöntuotanto sisältää screenimateriaalit, kuten esimerkiksi puhujastingerit, videot, planssit ja logoanimaatiot.

ESITYSMATERIAALIEN KOONTI
 

Voimme ottaa vastuullemme tilaisuuden puhujien esitysmateriaalin esittämisen lisäksi materiaalin läpikäynnin, mahdollisten toimivuuteen liittyvien muutosten pyytämisen sekä materiaalin keräyksen.  Rajapinta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.  Materiaalin tarkastamisessa otetaan huomoon esimerkiksi, sisältääkö esitys videota tai ääntä, joiden toimivuuteen tulee kiinnittää erityisesti huomiota.

Luova Tehdas live
ILTATILAISUUKSIEN VISUAALIPAKETTI
 

Toteutamme myös iltatilaisuuksien taustavisuaalit, joiden valinnassa ja toteutuksessa huomioidaan esiintyvä taho. Lisäksi taustavisuaaleja voidaan efektoida reaaliaikaisella livekuvalla. Jos tapahtumassa yhdistyvät seminaariosuus ja iltajuhla bändeineen, otetaan jo teknisen kokonaisuuden suunnittelussa huomioon se, että samoja digipintoja voidaan hyödyntää molemmissa tilaisuuksissa. 

Kirkon vietsintäpäivät_striimi
VERKKOTOTEUTUSTEN VISUAALIPAKETTI
 

Livetoteutusten lisäksi teemme graafista suunnittelua myös verkkotapahtumiin. Striimi- tuotannoissa yleistä on luoda asiakkaan ilmeellä tausta, jonka sisälle voidaan upottaa verkossa näkyvää screenimateriaalia, esiintyvien henkilöiden nimititlet ja muu etäosallistujalle näkyvä materiaali. Seurattavan triimin videoplayeri voidaan upottaa esimerkiksi Luovastream-katselusivullemme.

VISUAALISIA TOTEUTUKSIAMME
VISUAALISIA TOTEUTUKSIAMME