logo

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

05.05.2022 14:00

Aikaa näytöksen alkuun:

2022-05-05 14:00:00
Esityslista
Liitteet

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10.Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

11.Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

12.Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

13.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

14.Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

15.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

16.Tilintarkastajan valitseminen

17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

18.Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen muuttaminen sekä ansaintajaksolle 2022–2024 osallistumaan oikeutettujen päättäminen

19.Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen

20.Lahjoitusvaltuutus

21.Kokouksen päättäminen

 

Lue lisää: Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat