logo

TALLENNE 7.5.2024

Aikaa näytöksen alkuun:

LOIHDE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

esityslista

 

1.     Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7.     Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

9.     Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

11.  Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

12.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13.  Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

14.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15.  Tilintarkastajan valitseminen

16.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

17.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

18.   Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ansaintajakson 2021–2023 palkkioista päättäminen

19.  Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkiosta päättäminen

20.  Lahjoitusvaltuutus

21.  Kokouksen päättäminen