Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterin ylläpitäjä

Luova Tehdas Oy
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Kivisalo
Vaasantie 11
60100 Seinäjoki

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, freelancer-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamisessa, työhakemusten käsittelyssä ja verkkokaupan tilauksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköposti, työhistoria ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkkokaupan tilauksien yhteydessä ja freelancer hakemuslomakkeen kautta. Rekisteriin voidaan lisätä myös verkkokaupan ulkopuolelta kerättyjä tai ostettuja yrityksien yhteystietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole poliisin tms. viranomaisen rikostutkinta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään Luovan Tehtaan palvelimella ja palvelin sijaitsee asianmukaisesti lukitussa sekä valvotussa tilassa. Tilaan, jossa palvelin sijaitsee on pääsy vain tilanhaltijan valvonnassa.

Henkilötietoja käyttää vain Luova Tehdas Oy:n henkilökunta tilausten käsittelyn, työhakemusten sekä mahdollisten uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä. Tietoihin pääsee käsiksi vain sellaisella henkilökunnan käyttäjätunnuksella jolla on siihen oikeus.

10. Tarkistusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tai tässä tapauksessa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse tai puhelimitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevien virheellisten tietojensa korjaamista. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse tai puhelimitse.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Luova Tehdas

Yrityksemme löytyy Seinäjoelta Vaasantien varresta, Rytmikorjaamon inspiroivasta miljööstä. Voit piipahtaa meillä vaikka kahvilla ja tutustua samalla showroomissamme tuotteisiimme!

2021 © Luova Tehdas | Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

 

Palvelut Verkkokauppa Yleistä